Rafal_Drobczyk_Logo.jpg

Koncepcja Arena Nano Vo na terenie Areny Biznesu

Przedstawiamy nasz najnowszy projekt „Arena Nano Vo” – koncepcję budynku wielofunkcyjnego, który zlokalizowany będzie w Gliwicach na terenach centrum handlowego Arena. Obiekt będzie już drugim, realizowanym przez nasz biuro projektem na tym terenie w ramach powstałego w 2014 roku „Parku Usługowo-Handlowego Arena Biznesu” https://www.youtube.com/watch?v=vBz6PQhGtMo .

W trakcie przygotowywania koncepcji uwzględniliśmy ograniczenia wynikające z uwarunkowań przestrzennych oraz z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
– napowietrznej linii wysokiego napięcia od strony zachodniej, wprowadzającej ograniczenia co do wysokości budynku,
– nieprzekraczalnej linii zabudowy wynikająca z mpzp od wschodniej strony terenu opracowania.

Zaprojektowana bryła budynku uwzględnia powyższe ograniczenia, dzięki czemu zyskuje atrakcyjną, nieoczywistą formę w kształcie litery „V”, a także optymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń. Zróżnicowana fasada budynku kreuje kontrasty pomiędzy pełną fasadą zewnętrzną, dla której inspiracją był zmieniający się w czasie Corten, a delikatną wewnętrzną – w systemie fasad szklano-aluminiowych. Główne wejście do budynku otoczone skrzydłami bocznymi zaprojektowano od strony północnej, które otwiera się na przestrzeń parku handlowego zapraszając wszystkich użytkowników.
W obiekcie przewidziano ok. 2 000 m2 powierzchni wielofunkcyjnej przeznaczonej pod wynajem, ok. 4 000 m2 powierzchni biurowych oraz przestrzenie wspólne takiej jak sale konferencyjne, recepcja i gastronomia, jak również zielone tarasy, które współtworzą  przestrzeń przyjazną użytkownikowi.

 

Comments : Off
About the Author