Rafal_Drobczyk_Logo.jpg

O przestrzeni miejskiej na Trynku

Kolejna nasza propozycja NOWEJ przestrzeni w Gliwicach! Dziś przenosimy się na skrzyżowanie ulic: „Żwirki i Wigury” oraz „Jasnej”. Jest to ruchliwe miejsce, posiadające rangę lokalnej ulicy handlowej, z uwagi na umiejscowienie pobliskich obiektów usługowych: „ Polomarketu”, Biedronki”, poczty, kompleksu sportowego, hali targowej i kilku szkół. Są tu rowerzyści, kierowcy i przede wszystkim PIESI! Młodzież, dzieci, osoby starsze, jest to miejsce ruchliwe i pełne życia.

Dziś proponujemy fuzję komunikacyjną! Przearanżowanie fragmentu ulicy Żwirki i Wigury na trakt pieszo-jezdny z elementami infrastruktury drogowej. Celem jest skłonienie kierowców do zmniejszenia prędkości na tym odcinku ulicy poprzez zastosowanie podwyższenia jezdni oraz zmianę jej nawierzchni. Ponad to chcemy aby ta przestrzeń zaistniała jako lokalny plac. Najpopularniejsze kierunki podążania pieszych i rowerzystów zostałyby uwidocznione poprzez kolorowe alejki przecinające drogę będąc przejściami dla pieszych i śluzami rowerowymi dla rowerzystów.

Skąd taki pomysł? Żyjemy w pięknym mieście, w którym przestrzeń zdominowana jest przez samochody. Zjawisko dostrzegalne w miastach Europy zachodniej od kilku lat jest stopniowo zahamowywane, a nawet zwalczane! Niestety w polskich miastach skutki dominacji aut dopiero są dostrzegane- „martwe” ulice bez tożsamości miejsca. Może już czas, aby przestrzeń w miastach ponownie stała się przyjazna wszystkim uczestnikom ruchu: pieszym, rowerzystom, kierowcom, transportowi miejskiemu?

Comments : Off
About the Author