Rafal_Drobczyk_Logo.jpg

OFERTA BIURA PROJEKTÓW RAFAŁ DROBCZYK

 
 
Obiekty przemysłowe
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
Hale produkcyjne, hale magazynowe, instalacje technologiczne, obiekty inżynieryjne, infrastruktura techniczna, parkingi i drogi.
Obiekty mieszkaniowe
OBIEKTY MIESZKANIOWE
Zespoły mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe w centrach miast.
Obiekty użyteczności publicznej
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Biura, obiekty szkoleniowe, obiekty służby zdrowia, obiekty dla szkolnictwa, obiekty sportowe, sklepy, dyskonty, obiekty zamieszkania zbiorowego.