Rafal_Drobczyk_Logo.jpg

Koncepcja osiedla mieszkaniowego Res Towers

RES TOWERS to nowo projektowana zabudowa mieszkaniowa, zlokalizowana w centrum Rzeszowa tuż przy stadionie Resovii. Teren nowego zespołu mieszkaniowego wyznaczony przez główne ulice miasta stanowi ważny element śródmiejski Rzeszowa, jako nowo tworzące się centrum.

Projektowana zabudowa została ukształtowana optymalnie przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących w terenie, w szczególności wynikających ze stron świata, komunikacji i nasłonecznienia mieszkań. W projekcie wyznaczono strefy przeznaczone dla mieszkańców, strefy handlu oraz strefę parkingów zlokalizowanych w kondygnacjach podziemnych. Elewacje i ciągi pieszo-jezdne wyeksponowano w kierunku pobliskiego Parku Zdrowia. W wyniku tych działań powstała zabudowa kwartałowa z zróżnicowanymi wysokościami obiektów, zapewniając równocześnie stworzenie dominanty wysokościowej wynikającej z uwarunkowań planu miejscowego. Dla wszystkich lokali mieszkalnych zaprojektowaliśmy loggie z osłonami w różnych kolorach i fakturach, nadających nowoczesności i oryginalności architekturze obiektów, jednocześnie tworząc naturalny bufor przed nadmiernym nasłonecznieniem i hałasem komunikacyjnym. Lokale mieszkalne i użytkowe zaprojektowano z założeniem dużej elastyczności w kształtowaniu poszczególnych pomieszczeń tak, aby potencjalny nabywca bez ograniczeń mógł dostosować je do indywidualnych potrzeb.

Comments : Off
About the Author